De apocalyps komt er (opnieuw) aan

Ragnarok staat om de hoek! Een beroemde joodse Rabbi uit de vroegmoderne tijd heeft dit namelijk voorspeld. De man, die bekend staat als Het Heilige Genius van Vilnius, heeft gewaarschuwd dat wanneer de Russen de Krim in zouden nemen, er niet lang daarna een allesvernietigende oorlog van datzelfde volk tegen de Turken zou aanvangen.

Elijah ben Shlomo Zalman (vrienden noemen hem Vilna Gaon) heeft het allemaal vlak voor zijn dood in 1797 laten optekenen: de joden moeten zich opmaken voor het einde van de wereld wanneer Rusland de Krim binnenvalt.

Dat is gebeurd. Diezelfde ziener voorspelt ook dat er oorlog komt tussen Rusland en Turkije. Een opvatting die vandaag de dag niet eens zo heel erg vergezocht lijkt. Onlangs werd een Russisch gevechtsvliegtuig pardoes door de Turken uit de lucht geschoten en het was teveel moeite voor de Turken om even 'sorry' te zeggen.

Maar het verhaal van de Rabbi gaat nog verder: de Russen zouden gaan samenwerken met moslims, vlak voor de apocalyptische eindstrijd. Hiermee zou de voorspeller op het Sjiitische regime van Assad in Syrië kunnen wijzen. Assad is altijd al een vriend van de Russen geweest en vice versa.

Het conflict zou steeds meer gezworen vijanden naar beide kampen aantrekken, hierbij moet je denken aan de Verenigde Staten (die zich sowieso altijd met van alles bemoeien), het Verenigd Koninkrijk, Iran, Frankrijk en Saoedi-Arabië. Hierdoor zou de boel enorm escaleren en kunnen we eindelijk de langverwachte armageddon tegemoet zien.

De voorspelling is tot vorig jaar geheim gebleven, tot het achterkleinkind van de Vilna –abbi Moshe Shternbuc- besloot om het nalatenschap van zijn voorouder in de openbaarheid te gooien.

Vilna groeide op in de Litouwse hoofdstad en ondernam daarna een tocht door Europa om zijn zorgwekkende boodschap over te brengen naar iedereen die daar oren naar had. "Wanneer je hoort dat de Russen de Krimse stad hebben ingenomen, dan moet je beseffen dat de tijd van de Messias gekomen is", aldus de wijsgeer, die klaarblijkelijk de vergissing maakte het schiereiland een 'stad' te noemen.

"En wanneer je dan ook nog hoort dat de Russen Constantinopel (de oude naam van Istanboel, red.) hebben bereikt, trek dan je Black Sabbath-shirt Sabbath-kleren aan en trek ze niet meer uit. Want dit betekent dat de messias elk moment kan arriveren."

Een andere joodse ziener, Ben Eliezer, heeft een soortgelijke voorspelling gedaan: "De Russen komen eraan. Ze komen samen met de zonen van Ismaël". Met dat laatste worden de moslims bedoeld. Dit zijn de veronderstelde afstammelingen van de eerstgeboren zoon van aartsvader Abraham. Dit bijbels en koranisch figuur kreeg een kind met de dienstmeid van zijn vrouw.