Gemeenteraad Venlo tegen TTIP

De gemeenteraad van Venlo heeft een motie aangenomen tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. Volgens nieuwssite 1Limburg is een ruime meerderheid van de raad voor de motie.

De partijen PvdA, SP, GroenLinks, D66, VenLokaal en Lokale Democraten steunen de motie. Enkel VVD en CDA zijn tegen, zij vinden het klaarblijkelijk wel best dat bedrijven uit de VS vrij spel krijgen in Nederland. De overige partijen onderkennen de dreiging van het verdrag voor de lokale democratie. "Het kan schadelijk zijn voor onze lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en onze cultuur", staat in de motie.

Het Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, afgekort TTIP, wordt door vele partijen in de samenleving bekritiseerd. Als het verdrag er komt, kunnen Amerikaanse bedrijven gemakkelijk overheidsregels omzeilen. Conflicten tussen bedrijven en de overheid hoeven volgens het verdrag niet meer door een rechter te worden beslecht, maar via een speciaal opgerichte instantie, die niet noodzakelijk onpartijdig is.

In de motie wordt dan ook gesproken over een 'onwenselijk breekijzer'. De gemeenteraad van Venlo verwacht nu van het college van B&W dat zij het standpunt van de raad kenbaar maken in Den Haag en Brussel.

Referendum en protest
Diverse maatschappelijke organisaties maken zich eveneens sterk tegen het vrijhandelsverdrag. Onder meer Milieudefensie, Foodwatch Nederland, Meer Democratie, en Transnational Institute werken samen in het Platform TTIP Referendum. Dit platform probeert in navolging van het succes van GeenPeil ook een referendum over TTIP af te dwingen. Via http://ttip-referendum.nl/ hebben reeds meer dan 36.000 mensen de petitie getekend.

In Amsterdam werd op 10 oktober een grote demonstratie tegen het verdrag georganiseerd. Daar namen duizenden mensen aan deel.

 
Arjen Lubach vat TTIP samen in zijn tv-programma Zondag met Lubach (Video: YouTube)