Criminelen niet langer welkom in probleemwijken

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om woningzoekenden te weren uit een probleemwijk als ze crimineel zijn of in het verleden voor veel overlast hebben gezorgd. Dat staat in een wetsvoorstel dat door minister Stef Blok (Wonen) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het voorstel is een uitbreiding van de zogeheten 'Rotterdamwet'. Als de leefbaarheid van een straat, wijk of complex in het geding is, mag de gemeente woningzoekenden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen of een screening uitvoeren op basis van politiegegevens. De wet kan ook worden ingezet om mensen die recruteren voor extremistische organisaties uit een buurt te weren.

De Raad van State oordeelde over een eerste versie van de wet bijzonder kritisch, onder meer over de inbreuk op de privacy. Blok heeft zijn voorstel vervolgens aangepast, waarna de ministerraad er afgelopen vrijdag mee heeft ingestemd.

Screening
Gemeenten kunnen een straat, complex of wijk bij het ministerie voordragen om te voorkomen dat een al problematische wijk het nog moeilijker krijgt. De minister moet dan toestemming geven. Als hij dat gedaan heeft kan de gemeente niet grasduinen in politiegegevens van woningzoekenden, maar wordt een lijst opgesteld van punten die de politie in de eigen gegevens naloopt.

Dit moet mensen uit de wijk weren die een VOG hebben omdat ze nooit zijn veroordeeld, maar toch in het verleden veel overlast hebben veroorzaakt. De screening in de politiegegevens geldt voor alle woningzoekenden in het gebied. Bij de screening mag maximaal vier jaar worden teruggekeken.

De wet moet nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.

Crimineel geweerd uit probleemwijk
Crimineel geweerd uit probleemwijk (Foto: ANP)