Purmerend spreekt: 'streep erdoor'

"Terugsturen die ellende. Streep erdoor. Stoppen." De zaal juicht en klapt. Het sentiment in Purmerend is dinsdag duidelijk tijdens een inspraakavond over de opvang van vluchtelingen, getuige ook de vele handen die de lucht ingaan als een van de circa dertig insprekers vraagt wie 'tegen' is. "Gemeente, toon moed, kom op voor je burgers en zeg nee tegen een azc."

De informatieavond in het met vierhonderd bezoekers afgeladen cultuurcentrum P3 - die uiteindelijk rustig verloopt - was oorspronkelijk niet gepland. Eind september stond de noodopvang van vluchtelingen al op de agenda van de gemeenteraad. Daar stroomden bezorgde en verontwaardigde inwoners echter zo massaal toe, dat burgemeester Don Bijl zich genoodzaakt zag het stadhuis te laten ontruimen. Aansluitend besloot de gemeente tot een aparte inspraakavond.

Bijl spreekt aan het begin van "een uitzonderlijke, ingewikkelde" problematiek. "Ik hoop dat alle insprekers de kans krijgen hun verhaal te doen, dat er ruimte is voor ieders betoog", zei hij. ,,Dat hoort in een democratie."

Uitgejouwd
Zijn woorden ten spijt is het vooral stil als de tegenstanders van de vluchtelingenopvang aan het woord komen. Hen valt gejuich en applaus ten deel. Degenen die zich uitspreken voor de opvang van vluchtelingen worden uitgejouwd. "Je bent ingehuurd zeker?", klinkt het uit een luidruchtige hoek. Een enkele keer moet de zaal tot rust worden gemaand.

Incidenten doen zich niet voor. Wel lopen de emoties soms op. Een pijnpunt blijkt het onderdak dat asielzoekers straks krijgen terwijl er ellenlange wachtlijsten voor woningzoekenden zijn. En de Purmerenders hebben diepe zorgen. Over de veiligheid van hun kinderen. Over de waarde van hun huis. Over vluchtelingen die elkaar in opvanglocaties naar het leven staan vanwege hun geloof. "Als deze mensen al niet met verscheidenheid in een azc kunnen omgaan, hoe moet dat dan straks in de samenleving?", vraagt een van de insprekers zich af.

De gemeente wil een noodopvang voor 120 vluchtelingen en daarnaast een asielzoekerscentrum voor reguliere opvang realiseren. De gemeenteraad beslist komende maandag.

Purmerend spreekt: 'streep erdoor'
Purmerend spreekt: 'streep erdoor' (Foto: ANP)