'Test vaardigheid oudere automobilist'

Oudere automobilisten zouden moeten bewijzen dat zij vaardig genoeg zijn om aan het verkeer deel te nemen. Dat zeggen experts op het gebied van verkeersveiligheid zaterdag in De Telegraaf. Inmiddels is een online test ontwikkeld waarmee ouderen hun kennis van verkeersregels kunnen testen.

Het aantal ouderen dat in het verkeer om het leven komt, neemt flink toe. In andere leeftijdscategorieën daalt het aantal verkeersdoden, maar dat geldt niet voor 65-plussers. In die categorie verkeersdeelnemers kwamen vorig jaar 140 mensen om in het verkeer; bijna negen procent meer dan in 2013.

Vergrijzing
Steeds meer Nederlanders blijven tot op zeer hoge leeftijd autorijden. Het aantal automobilisten van 85 jaar en ouder steeg de afgelopen jaren van 21.000 tot ruim 72.000. Het percentage 65-plussers met een rijbewijs is ook fors gegroeid. Het CBR ziet door de vergrijzing steeds meer bejaarden in de problemen komen in het verkeer. Onder 75-plussers vinden nu jaarlijks 10.000 verplichte rijtests plaats; naar verwachting gaat dat aantal flink stijgen.

Oudere bestuurders hebben vooral moeite met coördinatie, technische handelingen en het inschatten van plotselinge risico's die zich voordoen. Ook blijken 75-plussers vaak moeite te hebben met rotondes. Verkeersexperts willen het tij keren. Toetsinstituut Cito, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland en Royal HaskoningDHV hebben een online verkeerstest ontwikkeld voor senioren. Via de computer kunnen ze hun kennis van verkeersregels toetsen, net als de vaardigheid om mogelijk risicovolle situaties in te schatten.