VN-Veiligheidsraad bekrachtigt deal met Iran

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag het licht op groen gezet voor opheffing van sancties tegen Iran. De raad stemde voor de recent met Teheran gemaakte internationale afspraken en stelde daarbij opheffing van de sancties in het vooruitzicht.

Ze worden feitelijk opgeheven zodra Iran de gemaakte afspraken nakomt.

VN-Veiligheidsraad bekrachtigt deal met Iran
VN-Veiligheidsraad bekrachtigt deal met Iran (Foto: ANP)