AZC-moslims verjagen AZC-christenen uit AZC

Christelijk georiënteerde asielzoekers die voor de wrede islamitische regimes, zoals ISIS, gevlucht zijn naar Nederland zijn ook hier hun leven niet zeker. De Nederlandse asielzoekerscentra(AZC) zijn niet veilig voor de christelijke vluchtelingen door de aanhangers van het geloof van de vrede(islam), zo bericht De Telegraaf.

De krant verhaalt over de 30-jarige christelijke Nadeem die recentelijk uit het AZC in Gilze-Rijen moest vluchten omdat hij daar bedreigd en gediscrimineerd werd door collega-moslimvluchtelingen.

Er zouden al in meerder AZC's signalen zijn waargenomen over dit soort terreurige acties. Volgens de krant lijken de moslims in de AZC's er door de ramadan zelfs nog een schepje boven op te doen in het verjagen en discrimineren van niet-moslims in de AZC's.

Al in 2011 liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers(COA) een onderzoek instellen naar dit soort vermeende praktijken. Daaruit bleek dat van iedere drie christelijke asielzoekers er twee te maken hadden gehad met onveilige en bedreigende situaties binnen de AZC's die heel erg vaak islamitisch gerelateerd bleken te zijn. Er blijkt maar weinig verbetert te zijn in deze situatie. De krant spreekt zelfs van een verergering van dit fenomeen.


Op 22 juni speelde dit drama ook al. (Bron: YouTube - N Bashir)