Boevenbendes hebben meer te vrezen

Het Openbaar Ministerie en de politie hebben in 2014 ruim dubbel zoveel boevenbendes op de een of andere manier aangepakt als in 2009. Vorig jaar kregen 1130 criminele samenwerkingsverbanden politie of justitie of hun dak. Er waren vooral meer onderzoeken naar mensenhandel, synthetische drugs en witwassen. Dat schrijft veiligheidsminister Ard van der Steur dinsdag aan de Tweede Kamer.

Ook blijkt volgens hem dat het lokale bestuur een steeds grotere rol speelt in de strijd tegen allerlei bendes. Het aantal bestuurlijke ingrepen van gemeenten nam toe van 381 in 2013 naar 931 in 2014. Ze werkten samen met OM, politie en de Belastingdienst in tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's). Het aantal samen bestudeerde gevallen binnen de RIEC's steeg ook: van 930 in 2013 naar 1445 in 2014. Bijna alle gemeenten zijn aangesloten bij een RIEC.

Door de gezamenlijke aanpak ziet iedereen meer. Ook kunnen criminelen op meer fronten gepakt worden: bestuurlijk, fiscaal en gewoon strafrechtelijk. Lokaal bestuur kan onder meer vergunningen weigeren en clubhuizen van motorbendes en andere dubieuze panden sluiten. De FIOD/Belastingdienst kan crimineel verkregen vermogen afpakken. Vorig jaar was dat bijna 136 miljoen. "De noodzaak tot een stevige integrale aanpak blijft onverminderd gelden", zegt Van der Steur.

De georganiseerde en 'ondermijnende' criminaliteit is volgens de bewindsman 'zichtbaarder' aan het worden. Hij denkt dan onder meer aan de openlijke liquidaties in Amsterdam en omgeving, het criminele gedrag van leden van motorbendes en de bedreiging van het bestuur. Dat laatste komt ook door de intensievere rol die de overheid nu speelt in de aanpak van criminaliteit: "Dit is onacceptabel," aldus Van der Steur over de bedreigingen. Hij wil met zijn collega van Binnenlandse Zaken 'alles in het werk stellen om deze ernstige aantasting van de rechtsstaat aan te pakken'.