Gejuich en geklap om CO2-uitspraak

Al tijdens het voorlezen van de bijzondere uitspraak over vermindering van de CO2-uitstoot klinkt in de rechtszaal gejuich en geklap. De uitspraak van de rechtbank in Den Haag is woensdag met grote blijdschap ontvangen.

Een van de vele toehoorders is Maurits Groen. Hij is ook één van de bijna 900 mensen die samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda hebben geëist dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot terug te dringen.

Groen is "ongelooflijk blij dat de rechter dit heeft aangedurfd''. Hij is zelf topman van het 'groene' bedrijf Waka Waka dat opladers en lampen op zonne-energie produceert. "Dit is geen vage principiële uitspraak'', laat hij weten. "Nederland moet echt alle zeilen bijzetten om aan de opdracht die de rechter heeft neergelegd te voldoen. Vrijblijvendheid hierin is niet meer op zijn plek.''