Honderden migranten gered op Middellandse Zee

De Italiaanse kustwacht en marine hebben meer dan twaalfhonderd migranten gered die op de Middellandse Zee in de problemen waren geraakt. De migranten zijn meegenomen naar Italiaanse havens.

De boten waarmee de migranten de oversteek waagden, waren in goed weer vertrokken, maar kwamen voor de kust van Libië in de problemen.

Twee weken geleden vonden bijna achthonderd mensen de dood toen hun overvolle vaartuig op volle zee kapseisde. Hun dood leidde tot grootschalige verontwaardiging over de behandeling van migranten en in Brussel werd besloten reddingsmissies beter uit te rusten.