Nederland schond regels bij 'bed, bad, brood'

Nederland heeft Europese regels overtreden bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dergelijke volwassenen zonder papieren hebben recht op voedsel, kleding en onderdak (bed, bad en brood).

Dat blijkt uit een verklaring van het zogenoemde Comité van Ministers van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa in Straatsburg. Het comité boog zich over de felle kritiek van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op de Nederlandse opvang voor vreemdelingen zonder legale status.

Het onafhankelijke ECSR controleert de naleving van het Europees Sociaal Handvest, een verdrag over mensenrechten dat is opgesteld door de Raad van Europa. Nederland redeneerde dat dat handvest niet geldt voor personen die illegaal op Nederlands grondgebied verblijven. Maar de ECSR vindt van wel.