Meer blanco en ongeldig gestemd

Er is veel meer blanco en ongeldig gestemd bij de Provinciale Statenverkiezingen ten opzichte van de vorige editie. Ditmaal waren 35.818 stemmen blanco of ongeldig, blijkt uit cijfers van de ANP Verkiezingsdienst

Tijdens de vorige Statenverkiezingen waren er 20.853 blanco en ongeldige stemmen, oftewel 0,3 procent van het totaal aan uitgebrachte stemmen. Ditmaal was dat 0,6 procent van alle stemmen. Ter vergelijking: bij de laatste landelijke verkiezingen in 2012 was 0,4 procent van de stemmen ongeldig of blanco.

Een stem is blanco als op het ingeleverde stemformulier niets is ingevuld. Bij ongeldige stemmen zijn bijvoorbeeld meerdere vakjes ingekleurd, of heeft de kiezer iets anders gedaan op het stembiljet. Zo passeerden woensdag op sociale media meerdere foto's van ongeldige stemmen. "Afschaffen!!" schreef iemand bijvoorbeeld op zijn stembiljet.