Kosten programma's publieke omroep openbaar

Staatssecretaris Sander Dekker (Media) vraagt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) volledige openheid te geven over de kosten van het maken van programma's.

"Ik vind het van belang dat het publiek weet waar de publieke middelen aan worden besteed", schrijft Dekker vrijdag in een brief aan de NPO. "Verder vind ik dat iedereen die met publiek geld werkt, daar kostenbewust mee om moet gaan. Transparantie over de gemaakte kosten achteraf versterkt dat bewustzijn."

De grotere transparantie is een van de gewenste veranderingen in een nieuw beleidsplan dat de NPO voor de komende vijf jaar moet opstellen. In de toekomstplannen van de staatssecretaris wordt de publieke omroep vanaf 2016 meer onderscheidend, innovatiever en slagvaardiger. Dat betekent bijvoorbeeld dat de publieke omroep zich meer onderscheidt van de commerciëlen.

VVD, D66 en PVV drongen vorig jaar aan op maatregelen om inzicht te kunnen krijgen in de kosten die de omroepen maken voor programma's. De openbaarheid over de kosten is volgens Dekker 'absoluut niet bedoeld' om te debatteren over individuele programmatische keuzes van de publieke omroep. "Dat past niet bij het onafhankelijke karakter van de omroep".

In de brief noemt de staatssecretaris ook andere punten die de NPO in het beleidsplan zou moeten meenemen. Zo vindt Dekker het belangrijk dat de NPO het publiek betrekt bij de keuzes die de publieke omroep maakt. Ook moet de NPO aangeven hoe externe partijen (maatschappelijke organisaties en creatieve, onafhankelijke programmamakers) een idee of programma kwijt kunnen op de publieke zenders. De NPO krijgt tot 15 juni de tijd om het plan op te stellen.