Extra aandacht voor dove en 112

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat bekijken of doven en slechthorenden bij alarm slaan via 112 beter geholpen kunnen worden en op welke manier.

Om hun meldingen over te brengen, moeten mensen die weinig of niets kunnen horen speciale wegen bewandelen. Die kosten behalve moeite ook geld, dat ze via een verzekeraar terug moeten zien te krijgen.

Onder meer de PvdA en de ChristenUnie vinden dat niet zo eerlijk. Ze drongen erop aan dat de minister de gelijke behandeling als leidraad neemt in de aanpak van de kwestie. Opstelten gaat onder meer kijken naar de financiële en technische kant van de zaak.

Doven en slechthorenden kunnen bepaalde software downloaden om 112 te alarmeren of gebruik maken van een zogenoemde teletolk.