VS versoepelen handelsembargo tegen Cuba

Kleine particuliere bedrijven in Cuba mogen voortaan veel meer goederen exporteren naar de Verenigde Staten. De regering van president Barack Obama heeft besloten tot versoepeling van het decennia oude handelsembargo tegen het communistische land. Tot een enorme groei van de export zal het niet direct leiden.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken publiceerde vrijdag een lijst waarop staat wat Amerikanen uit Cuba mogen importeren. Voedsel en landbouwproducten, alcohol, delfstoffen, chemicaliën, textiel, materieel, voertuigen, wapens en munitie mogen nog niet worden verhandeld.

De bedrijfjes waarop het besluit van toepassing is, moeten worden gezocht in sectoren als auto-onderhoud en horlogereparaties, niet direct goederen en diensten die kunnen worden geëxporteerd. Het leeuwendeel van de Cubaanse exportgoederen wordt geproduceerd in staatsbedrijven.

Op korte termijn valt daarom niet te verwachten dat er een groeiende hoeveelheid goederen richting de VS wordt verscheept, zegt Pedro Freyre van een in Florida gevestigd advocatenbedrijf, Akerman LLP. De maatregel kan eerder worden gezien als een stimulans voor privaat ondernemerschap in Cuba. Met een afzetmarkt op 150 kilometer afstand kunnen Cubaanse bedrijven zich gaan specialiseren in producten voor de Amerikaanse markt.