Onderwijs-Kamerleden zakken voor rekentoets

Eindexamenleerlingen moeten voortaan een rekentoets maken. Vanaf komend schooljaar geldt zelfs voor veel examenleerlingen dat ze geen diploma krijgen als de toets onvoldoende is. Ondanks veel tegenstand is een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van de toets. Maar de verantwoordelijke politici kunnen echter zelf ook niet rekenen: scholierenorganisatie LAKS gaf vijf Kamerleden een minirekentoets; niemand haalde een voldoende.

De scholieren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gaven zes opgaven van de rekentoets op havo/vwo-niveau aan de Kamerleden Karin Strauss (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Jasper van Dijk (SP). "Karin Strauss en Tanja Jadnanansing zouden een 1 hebben gehaald", aldus een woordvoerster van het LAKS.