Advocaat stuurt Amanda Bynes forse factuur

De ouders van Amanda Bynes hebben een financieel geschil met de advocaat van de actrice, die beweert haar op het rechte pad te hebben gekregen. Hij heeft daar volgens TMZ een gepeperde rekening van zestienduizend dollar, omgerekend veertienduizend euro, voor gestuurd.

Raadsman Artemio Santiago zou Amanda in oktober zijn diensten hebben aangeboden. Ze verbleef destijds in een psychiatrische kliniek en weigerde haar medicijnen in te nemen. De advocaat beweert dat hij ervoor zorgde dat ze haar medicatie weer innam. Daarnaast ontwikkelde hij zich als een soort bediende, door haar allerlei persoonlijke spullen te brengen zoals balletschoenen, panty's, dvd's en boeken.

Amanda's ouders en de advocaat die belast is met haar ondercuratelestelling beargumenteren dat de actrice psychisch helemaal niet in staat was om op eigen houtje Santiago in te huren.