Werkgever betaalt niet dubbel bij ontslag

Werkgevers die na 1 juli van dit jaar iemand de laan uitsturen, moeten de ontslagen werknemer een transitievergoeding meegeven. Maar als ze op dat moment ook nog gebonden zijn aan een sociaal plan of cao-afspraken over ontslagvergoeding hoeven ze niet twee keer te betalen. Op initiatief van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) komt er een overgangsregeling. Die loopt tot 1 juli 2016. In deze periode gaan afspraken die in een sociaal plan of cao zijn gemaakt voor op de transitievergoeding.

Op 1 juli gaat een nieuwe regeling voor ontslagrecht in. De procedure om iemand te ontslaan wordt dan eenvoudiger en daardoor sneller. Bedrijven worden wel verplicht de ontslagen medewerker een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro uit te keren.