'2015 zwaar jaar voor mensen in de bijstand'

2015 wordt een zwaar jaar voor mensen in de bijstand. Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben minder te besteden, schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) woensdag. Het gaat om enkele euro's tot enkele tientjes per maand. Het Nibud spreekt van een 'zorgelijke ontwikkeling, omdat gezinnen op bijstandsniveau al structureel geld te kort komen'.

De meeste werkenden hebben dit jaar juist iets meer te besteden. Hun koopkracht neemt gemiddeld met bijna een procent toe. Maar niet iedereen profiteert. Middeninkomens, huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en veertigduizend euro, gaan er soms zo'n veertig tot vijftig euro per maand op achteruit. Dit omdat ze geen zorgtoeslag meer krijgen.

Ook veel ouderen moeten dit jaar inleveren. Dit komt voornamelijk doordat pensioenen niet genoeg stijgen om de prijsstijgingen te compenseren.