PvdA-top wijst motie 'vrije artsenkeuze' af

De partijtop van de PvdA wil niet meegaan met een oproep om de vrije artsenkeuze ongeacht de aard van de verzekeringspolis volledig als wettelijk recht te garanderen. Een actuele motie van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid daarover, die zondag op het partijcongres in Utrecht wordt besproken, krijgt geen steun van het partijbestuur.

In een schriftelijke toelichting bij het advies van het partijbestuur aan het congres om de motie af te wijzen, schrijft het bestuur dat de motie de Tweede Kamerfractie iets vraagt dat 'feitelijk onmogelijk is'. In de huidige zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet volledig hoeven te vergoeden als de verzekerde een zogeheten naturapolis heeft, aldus het partijbestuur.