Zelfcensuur bij schrijvers door spionage

De onthullingen van Snowden hebben een grote impact gehad op de mate van zelfcensuur die schrijvers wereldwijd toepassen in hun werk. Velen durven niet te spreken of te schrijven over bepaalde onderwerpen.

Dat schrijvers in totalitaire landen vaak bang zijn om over bepaalde onderwerpen te schrijven is al bekend, maar uit een recente enquête, uitgevoerd door de schrijversorganisatie PEN, blijkt dat een derde van de schrijvers in relatief vrije landen (gedefinieerd door Freedom House) ook vermijden te spreken of te schrijven over bepaalde onderwerpen sinds de Snowden-onthullingen.

75% van de ondervraagden in deze vrije landen zegt zich tevens zorgen te maken over surveillance in eigen land; dit percentage verschilt nog maar nauwelijks van de respondenten die zich bevinden in ondemocratische landen. Daar ligt het percentage respondenten die zich zorgen maken over spionage in eigen land op 80%.

Op basis van de gegevens kan geconcludeerd worden dat overheidsspionage een grote impact heeft op de creatieve vrijheid die auteurs normaal gesproken zouden hebben in hun werkveld. Ook de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast doordat veel schrijvers bepaalde onderwerpen uit angst vermijden. Het EFF (een stichting die opkomt voor digitale vrijheden en privacy) heeft een petitie gestart om Obama op te roepen de VS te laten stoppen met de internationale surveillance die onder andere debet is aan het beperken van de vrijheden van schrijvers.

Het volledige rapport is op de site van PEN te lezen.