Crossen op dijken kan doorbraak veroorzaken

Crossen en quadrijden op de dijken langs de grote rivieren is gevaarlijk. Door het crossen en stuntrijden ontstaan diepe sporen in het dijklichaam. Bij hoogwater is de kans dat daardoor een dijk doorbreekt aanzienlijk groter. Daarvoor waarschuwde dijkbeheerder Wim Cornelisse van waterschap Rivierenland maandag.

Het schap en de politie treden daarom sinds maandag op tegen stunten op de dijktaluds. Volgens Cornelisse loopt het crossen en quadrijden de laatste tijd uit de hand. Op verschillende plaatsen in het rivierengebied is daardoor ernstige schade aan dijken ontstaan, terwijl het nu ook het seizoen van hoogwater in de rivieren is. Deze week lopen bijvoorbeeld de uiterwaarden onder water.