Amersfoort onder financieel toezicht

De provincie Utrecht heeft Amersfoort onder preventief financieel toezicht gesteld. De stad slaagde er volgens de provincie niet in om voor 2015 een evenwichtige begroting te maken. Voor de jaren daarna is de situatie eveneens penibel.

Amersfoort heeft de afgelopen weken geprobeerd om het preventieve toezicht te voorkomen. Toezicht betekent dat de stad geen uitgaven meer mag doen zonder goedkeuring van de provincie. Afgelopen dinsdag hebben raad en college nog met de provincie gepraat, omdat de gemeente vindt dat de zienswijze van de provincie niet juist is.

Amersfoort is vooral in de problemen gekomen door tegenvallende grondexploitatie. De stad krijgt van de provincie een kwartaal de tijd om een nieuwe begroting op te stellen. Als dat lukt, heft de provincie het verscherpte toezicht weer op.

Amersfoort is de enige Utrechtse gemeente die komend jaar onder preventief toezicht staat. Dat treft verder alleen het recreatieschap Vinkeveense Plassen, maar dat heeft te maken met de aanstaande opheffing van dat schap.