Chirurgen: maatregelen tegen vuurwerk onvoldoende

De vuurwerkmaatregelen die gemeenten en andere overheidsinstanties hebben genomen zullen niet leiden tot minder slachtoffers met ernstig handletsel. De meeste slachtoffers vallen namelijk buiten de gedoogtijden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

De verenging analyseerde het aantal, de aard en ernst van handletsels veroorzaakt door vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. In die periode belandden zevenhonderd patiënten op de spoedeisende hulp door vuurwerk. Daarvan kwamen 76 patiënten met handletsel bij de plastisch chirurgen terecht.

"Van de 76 slachtoffers vorig jaar zijn slechts achttien handletsels ontstaan gedurende de tijd dat vuurwerk legaal mag worden afgestoken. Veel ernstige verwondingen vielen dan ook buiten de gedoogtijden voor het afsteken van vuurwerk", zegt Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg in het AMC/OLVG die het onderzoek uitvoerde.