PvdA wil transformeren

De PvdA wil niet langer een bestuurderspartij zijn en zichzelf transformeren tot een 'buurt- en werkvloerpartij'. PvdA-politici moeten voortaan een kwart van hun werktijd doorbrengen buiten de gemeentehuizen of het Kamergebouw. Verder komt er een 'hulplijn' voor PvdA-politici die 'vast dreigen te lopen in een kwestie'. Dat staat in het rapport Politiek van Waarde, dat donderdag wordt gepresenteerd.

De partijtop neemt zich voor te breken met de 'machteloosheid van eigen makelij' en te kiezen voor 'robuust idealisme'. De schrijvers, uit alle geledingen van de partij, willen radicale vernieuwing om de weggelopen kiezers voor de PvdA terug te winnen.

De sociaaldemocraten hebben zich de afgelopen jaren te veel vereenzelvigd met de staat. "Politiek lijkt zo gereduceerd tot het verzinnen en aan de man brengen van beleid", staat in het rapport. "Deze strategie is zeer armoedig geworden. Als het beleid voortkomt uit een agenda van bovenaf en niet van onderop, dan is het aan de man brengen van dat beleid vooral het brengen van slecht nieuws."

Het rapport komt voort uit de zoektocht naar 'door waarden gedreven politiek' die partijvoorzitter Hans Spekman begin 2012 initieerde. De SP wordt niet genoemd, maar de cultuur van de linkse concurrent klinkt door in vrijwel elke alinea. De PvdA wil 'radicale politiek' bedrijven 'met kleinschaligheid als norm', een partij ook die 'binnen en buiten het parlement strijdt voor een goed leven voor iedereen'. De nieuwe PvdA is een 'mobilisatiekanaal voor directe maatschappelijke actie.'

"Het moet niet gaan over de toenemende kosten van de ouderenzorg, maar om de ouderen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben", is te lezen in het rapport. "Het moet niet gaan over het beperken van de kosten van de bijstand, maar over de kansen voor jongeren op werk. Het moet niet alleen gaan over de participatiegraad en de betaalbaarheid van de AOW, maar ook over mensen die van oproepcontract naar flexbaan gaan, om mensen die veroordeeld zijn tot wegwerparbeid."

De commissie Einde aan de Machteloze Politiek werd geleid door burgemeester van Heusden Jan Hamming. "Geen bestuurders meer die als een zonnekoning decennialang kunnen besturen, zonder een strobreed in de weg gelegd te worden", zegt hij. "We willen dienstbare bestuurders, onder maximaal toezicht." Spekman is blij met de aanbevelingen. "We willen de liefdeloosheid uitbannen uit de publieke sector."