Meer Nederlandse klanten voor Tele2

Tele2 heeft er vorig kwartaal 23 duizend nieuwe Nederlandse klanten voor mobiele telefonie bijgekregen. Het aantal Nederlanders dat via het Zweedse bedrijf belt, komt daardoor uit op 791 duizend, meldt Tele2 donderdag in zijn derdekwartaalcijfers. Ook het aantal internetgebruikers nam licht toe, met duizend naar 368 duizend klanten.

Ondanks het groeiende aantal klanten slaagt Tele2 er niet in meer omzet uit de Nederlandse markt te halen. De Nederlandse inkomsten kwamen tussen juli en september uit op een kleine 1,4 miljard kroon (bijna 150 miljoen euro). Dat is maar liefst zeven procent minder dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Oorzaak voor de daling is volgens Tele2 de aanhoudende concurrentiestrijd op de markt voor internet. Die rivaliteit maakt dat de prijzen dalen en het bedrijf per klant minder geld overhoudt. Ook de operationele winst heeft te lijden onder de prijzenstrijd tussen internetaanbieders, zo stellen de Zweden.

Na afdracht van kosten hield Tele2 in Nederland nog ongeveer tweehonderd miljoen kroon over, een terugval van bijna dertig procent op jaarbasis. De daling valt echter voor een deel te verklaren door de uitbreiding van het netwerk in Nederland. Die uitbreiding bracht de nodige kosten met zich mee.