IMF hoopt op groei Afrika, maar vreest voor ebola

Landen in sub-Sahara-Afrika groeien als het meezit komend jaar met 5,75 procent door betere infrastructuur, toegenomen agrarische productie en een groeiende dienstensector. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF ziet echter een hoop beren op de weg naar economische groei. De ebola-uitbraak is het belangrijkste groeiobstakel.

"Het positieve toekomstbeeld bestaat naast de nijpende situatie in Guinea, Liberia en Sierra Leone, waar de uitbraak van ebola, naast veel doden, ellende en sociale ontwrichting ook een economische tol eist", aldus het IMF. De economische gevolgen beginnen zich volgens de onderzoekers langzaam te manifesteren in omringende landen, waar het virus nog niet is opgedoken.

Het basisscenario, solide groei, wordt alleen realiteit als een aantal risico's stevig vermindert. Als het ebolavirus verder om zich heen grijpt en zich naar buurlanden verspreidt, heeft dat enorme consequenties voor de economische activiteiten in de regio, aldus het IMF.

Ook de stijgende schuldenlast en financieringsproblemen zijn een groeirisico in een aantal landen, waarschuwt het IMF. Dat geldt ook voor eventuele tegenvallende groei in China. Maar als de risico's verminderen, kunnen de armste landen in Afrika dit jaar en volgend jaar zelfs met maximaal zeven procent groeien.

Het IMF adviseert Afrikaanse overheden om zich te blijven focussen op duurzame groei, bijvoorbeeld door in infrastructuur te blijven investeren en sociale voorzieningen te verbeteren. Strak monetair beleid moet inflatie in bedwang houden.