EU wil meer eenheid bij ebolacontroles

De Europese Commissie moet kijken of er meer eenheid moet komen in de procedures voor controles op ebola bij mensen die aankomen op luchthavens in de Europese Unie. Dat hebben de EU-ministers van buitenlandse zaken maandag in Luxemburg besloten.

Sommige landen, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en België, hebben zulke controles al op hun vliegvelden. Andere landen, zoals Nederland, niet. De EU-ministers willen dat wordt onderzocht of gemeenschappelijke protocollen en procedures zinvol zijn.

De Europese Commissie moet verder helpen het toezicht te verbeteren op mensen die vertrekken uit gebieden in West-Afrika waar het ebolavirus heerst. Deze 'exit screenings' moeten worden doorgelicht en zonodig verbeterd. Dat moet gebeuren in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO).

Afgesproken is dat de commissie de medische evacuatie van hulpverleners zal coördineren als die ziek worden in het gebied. Dat gebeurt dan via het EU-coördinatiecentrum voor maatregelen bij noodtoestanden (ERCC), dat onder de humanitaire dienst ECHO van de commissie valt. De kosten voor de evacuaties vallen onder de EU-begroting.

De ministers riepen de lidstaten op de capaciteit voor medische evacuaties te vergroten. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om Europese hulpverleners en vrijwilligers aan te trekken om ter plekke het virus te bestrijden.

De EU-ministers hebben geen extra geld toegezegd om ebola te bestrijden. Mogelijk komt daarover meer duidelijkheid wanneer de regeringsleiders donderdag bijeenkomen voor een top in Brussel. De Britse premier David Cameron zei zaterdag dat de EU een miljard euro bijeen moet brengen om Ebola te bestrijden.