'Joden moeten weer onderduiken in Nederland'

Een onderzoekje van website Jalta leert dat het aantal antisemitische incidenten het afgelopen jaar verviervoudigd is ten opzichte van andere jaren. Tweederde van het geweld op Joodse Nederlanders is toe te schrijven aan mensen die een discutabel boekje - de Koran- serieus nemen.

Uit het onderzoek van Jalta blijkt dat de toestand uiterst alarmerend is. Naambordjes met een Davidster worden aangepast tot meer neutrale bordjes, mensen durven niet meer met een keppeltje op naar het werk, scheldpartijen zijn aan de orde van de dag, ondernemers worden bedreigd, de lijst gaat door en door.

Sinds lange tijd is de Jodenhaat weer openlijk zichtbaar. Tijdens demonstraties worden Hitlergroeten gebracht, bij (in ieder geval) een demonstatie is 'dood aan de joden' gegild, een politica heeft een moderne versie van de Protocollen van Zion in de media geworpen en ooit gematigde figuren als Tofik Dibi geven opeens zelfs blijk van zware partijdigheid. Dit alles is opgelaaid sinds de door de Hamas uitgelokte oorlog in Gaza, waar Israëlische troepen vaak buitensporig hebben huisgehouden.

Let wel: kritiek op Israel wordt in het onderzoek niet als antisemitisme beschouwd. Ook beledigingen aan het adres van de directeur van het CIDI 'Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een harteloze heks', wordt niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor haatzaaiers die continu het woordje 'zionisten' gebruiken, waar ze 'joden' bedoelen, dit omdat zionisten in de strikte zin niet over joden in het algemeen gaat. De praktijk is echter vaak anders.

Joodse scholen en andere gebouwen genieten al wat langer extra bescherming. Dit betaalt de joodse gemeenschap uit eigen zak. Zo kan het dus gebeuren dat het schoolgeld voor een joods gezin tienmaal zo hoog is als voor anderen. Sommige 'incidenten' in Europa spreken volgens Jalta boekdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Jihadist in Brussel die in een museum begon te schieten of de aanslag op een Joodse school in Toulouse. Zelfs het Anne Frankhuis schijnt tegenwoordig het slachtoffer te zijn van bedreigingen uit islamitische hoek.

De SGP heeft inmiddels Kamervragen gesteld.