Teeven verleent Afghaanse tolk geen asiel

De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai kan niet in Nederland blijven. Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) verleent hem geen asiel, schrijft hij vrijdag in antwoord op Kamervragen. Volgens Teeven zijn er 'geen bijzondere individuele omstandigheden' die hem ertoe verplichten de asielbeoordeling van Noorwegen over te doen.

De asielaanvraag van de 31-jarige Afghaan werd in het Scandinavische land afgewezen. Daarna wendde hij zich tot Duitsland en in derde instantie kwam hij naar Nederland. Ahmadzai werd tijdens zijn werk voor het Nederlandse leger door de BBC gefilmd. Hij werd herkend en sindsdien maken de Taliban jacht op hem en zijn familie. Nadat zijn broer was vermoord, sloeg de tolk op de vlucht.

Teeven gaat ervan uit dat Nederland tot dezelfde uitkomst zou komen als de Noren. Verder schrijft hij dat het 'feit dat iemand een beperkte periode voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, onvoldoende is om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen'.

De staatssecretaris wijst er verder op dat een uitgangspunt van het Nederlands asielbeleid is dat asielverzoeken niet op diplomatieke posten kunnen worden ingediend. Dat kan volgens Teeven slechts in 'zeer uitzonderlijke omstandigheden' zoals een 'acute noodsituatie'. Daar is bij de Afghaanse tolk volgens hem geen sprake van.

De bewindsman noemt het herkenbaar in beeld brengen van Ahmadzai overigens 'ongelukkig'. Tot slot meldt hij dat de Afghaan nog niet is overgedragen aan Noorwegen.