Zijlstra verwerpt kritiek op afpakken nationaliteit jihadisten

Jihadisten die zich aansluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) treden in dienst van een vreemde krijgsmacht en daarmee vervalt hun nationaliteit. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen uitten tijdens de algemene politieke beschouwingen kritiek op het plan om jihadstrijders het Nederlanderschap af te nemen.

"Deze mensen verwerpen onze maatschappij, dat heeft consequenties", zei Zijlstra. "Als je in krijgsdienst treedt van een land dat in strijd is met Nederland, dan vervalt van rechtswege je nationaliteit. En terecht wat mij betreft. Terrorisme zoals IS is daaraan gelijk. In die zin vind ik het kabinet nog heel genuanceerd opereert door deze mensen de gelegenheid te bieden in beroep te treden."

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik en SP-leider Emile Roemer uitten kritiek op de plannen. Zo vroeg Roemer zich af wie bepaalt wat terrorisme is. "Als een rechter dat niet doet dan komen we op een glijdende schaal. Dat vind ik gevaarlijk en staat haaks op de rechtstaat."

Van Ojik stelde dat terrorisme niet wordt bestreden door jihadstrijders het Nederlanderschap af te nemen."Deze mensen komen terug naar Nederland. Je moet ze arresteren, berechten en in de gevangenis stoppen. Maar iemand het Nederlanderschap ontnemen zodat hij overal op de wereld zijn daden zouden kunnen plegen, dat is geen bijdrage."

Zijlstra is het daar niet mee eens en wees er herhaaldelijk op dat het kabinet de mogelijkheid biedt in beroep te gaan tegen een dergelijke beslissing. "Voor mij staat Nederlanderschap ergens voor. Als je dergelijke zaken doet dan heeft dat consequenties."