Aantal griepvaccinaties verder gedaald

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal patiënten dat wordt gevaccineerd tegen griep gedaald. Van de patiënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van griep liet vorig jaar 59,6 procent zich vaccineren. Een jaar eerder was dat 62,4 procent en in 2008 was de vaccinatiegraad nog 71,5 procent. Dat concludeert het Radboudumc in een onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Door hoge leeftijd, ziekte, medicijngebruik of chronische aandoeningen kan griep voor een derde van alle Nederlanders ernstige gevolgen hebben.

Zij worden jaarlijks uitgenodigd voor een gratis griepprik. Mensen met diabetes mellitus laten zich het vaakst vaccineren, van hen komt bijna driekwart langs voor de prik. Bij mensen die in aanmerking komen omdat ze 60 jaar of ouder zijn is de vaccinatiegraad een stuk lager. Van hen kwam 65,7 procent opdagen. Onder de groep 60- tot 65-jarigen was de vaccinatiegraad met 47 procent het laagst.

Als mensen slechts om één reden worden uitgenodigd, komt iets minder dan de helft opdraven. Van degenen die om meerdere redenen werden uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat ze hartpatiënt én boven de 60 zijn, kwam bijna driekwart een prik halen.

Voor het onderzoek over de vaccinatiecampagne zijn gegevens van bijna 178.000 patiënten uit 45 huisartsenpraktijken geanalyseerd.