Meer mensen willen of kunnen niet werken

Het aantal mensen dat niet wil of kan werken is in in het eerste halfjaar voor het eerst in tijden weer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal steeg het aantal met 52 duizend tot 2,58 miljoen mensen. Dat is een stijging van twee procent. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal mensen dat niet aan een baan van twaalf uur of langer wilde of kon lag voor de crisis op bijna drie miljoen. Sindsdien nam dat aantal gestaag af, tot minder dan tweeënhalf miljoen eind vorig jaar. De daling kwam grotendeels doordat het vroegpensioen voor veel mensen is afgeschaft.

Dat nu weer sprake is van een stijging, komt doordat meer mensen vanwege een studie of opleiding de arbeidsmarkt niet op kunnen. Ook het aantal zieken en arbeidsgehandicapten nam toe.

Van de 2,58 miljoen mensen die in het tweede kwartaal niet op de arbeidsmarkt beschikbaar waren, was voor veertig procent de reden opleiding of scholing. Voor een kwart is ziekte of arbeidsongeschiktheid de oorzaak, bij ruim een op de tien is dat vroegpensioen. Ongeveer elf procent heeft geen baan vanwege de zorg voor gezin of huishouden.