Eneco vreest vertraging windenergiedoelen

Als de Nederlandse overheid niet snel haar beloftes nakomt over oudere vergunningen voor windmolenparken, dreigt de ontwikkeling daarvan fikse vertraging op te lopen. Het behalen van het doel van het energieakkoord, veertien procent duurzame energie in 2020, komt daarmee in gevaar. Daarvoor waarschuwt energiebedrijf Eneco maandag.

Eneco heeft al een aantal jaar een vergunning voor de bouw van een windmolenpark 23 kilometer uit de kust bij Bergen aan Zee. Het energiebedrijf wil deze vergunningen nu wijzigingen, zodat de nieuwste technieken kunnen worden toegepast bij de uiteindelijke bouw van de molens. Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) heeft in april echter gezegd dat hij overweegt om een streep te zetten door de oudere vergunningen, omdat de manier waarop de stroom naar land wordt gebracht inefficiënt is.

Eneco wijst de minister erop dat in het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat bij het realiseren van de energiedoelen ook projecten met bestaande vergunningen mogen meedoen. Alleen als die afspraak wordt nageleefd, kan de doelstelling voor meer duurzame energie worden gehaald. Het bedrijf rekent erop dat de overheid daarom 'alle zeilen bijzet' om belemmeringen in regelgeving te voorkomen.