Queen maant Schotten goed na te denken

Koningin Elizabeth II heeft zich zondag voor het eerst uitgelaten over het referendum dat Schotland deze week houdt over afscheiding uit het Verenigd Koninkrijk. "Denk zorgvuldig na over de toekomst", hield zij de Schotten voor.

De monarch liet zich niet uit over haar voorkeur, maar hield zich keurig aan de neutraliteit die van haar wordt verwacht. Zij deed haar uitspraak toen zij zondag na bij haar Schotse kasteel Balmoral naar de kerk te zijn geweest werd aangeschoten door iemand uit het publiek.

Ook als Schotland zich afscheidt ligt het in de bedoeling dat Elizabeth of haar opvolger monarch van Schotland blijft. Engeland en Schotland hadden al een eeuw samen dezelfde monarch voordat ze in 1707 politiek één werden. Ook nu is de koningin nog staatshoofd van Canada, Australië en een aantal andere voormalige Britse kolonies. Bovendien behoudt de koningin haar geliefde kasteel Balmoral, het traditionele zomerverblijf van de Britse koninklijke familie in Schotland.