'Broeikasgassen naar nieuwe recordhoogte'

De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is in 2013 tot nieuwe recordhoogte gestegen. Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door toenemende concentraties kooldioxide. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dinsdag in een nieuw bulletin over broeikasgassen.

In vergelijking met het pre-industriële tijdperk van voor het jaar 1750 bevat de atmosfeer in 2013 1,4 maal zoveel koolstofdioxide, 2,5 keer zo veel methaan en 1,2 maal de concentratie distikstofoxide (lachgas). De toename van deze gassen heeft tussen 1990 en 2013 voor gezorgd voor extra opwarming van de aarde. Zonnewarmte wordt meer vastgehouden door het broeikaseffect en juist minder naar de ruimte teruggekaatst.