Meer FOK!kers dan FOK!sters

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat jongens twee keer zo vaak autisme hebben als meisjes. Hier worden de jongens dan ook vaker voor behandeld.

Er zijn 43 duizend kinderen met autisme of een daaraan verwante stoornis. 3 procent van de kinderen heeft autisme. Bij jongens is het bijna vier procent en bij meisjes bijna twee procent. Hoe ouder het kind wordt, hoe vaker het voorkomt omdat in veel gevallen de diagnose pas later wordt gesteld. In 2011 werden 26 duizend kinderen voor de ziekte behandeld, jongens vier maal zo vaak als meisjes.

Een procent van de kinderen tussen vier en zeven jaar heeft autisme. Dat is zeven procent van de tien- tot twaalfjarige jongens en bijna vier procent bij de meisjes.

Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD. Bij kinderen zonder autisme is dat twee procent.