Manifest tegen extremisme

Tientallen maatschappelijke, religieuze en politieke organisaties hebben vandaag de handen ineen geslagen tegen de opmars van de terreurcampagne van IS. Via een manifest laten onder meer de SP, Groen Links en diverse islamitische organisaties hun ongenoegen blijken over de gruweldaden van de IS.

In het manifest spreken de ondertekenaars zich uit over de mensonterende wandaden die gepleegd worden door volgelingen van de soennitische islam. Ook verklaren de maatschappelijke, religieuze en politieke organisaties zich solidair met de onderdrukte volkeren van Irak en Syrië en verzoeken aan de Nederlandse regering om humanitaire hulp te bieden en een einde te maken aan de dreigende genocide. Daarnaast zou men ook graag zien dat Europa, de Arabische landen en Turkije zich uitspreken tegen deze vorm van barbarij.

Het manifest is hier te lezen.