Journalisten tegen Wob-plannen Plasterk

De journalistiek wil niets weten van de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) om de Wet openbaarheid bestuur (Wob) aan te passen. De plannen raken 'principiële democratische waarden', schrijven vijf journalistenorganisaties dinsdag in een gezamenlijke brief aan Plasterk.

Plasterk wil onder meer de boete afschaffen voor overheden die te laat op een Wob-verzoek reageren, om te voorkomen dat mensen alleen maar Wob-verzoeken indienen in de hoop een dwangsom te kunnen incasseren. Daarmee wordt journalisten het enige pressiemiddel ontnomen waarmee zij spoedige behandeling van hun verzoek om informatie kunnen bevorderen.

Straks kunnen journalisten alleen nog naar de rechter als de overheid niet op hun verzoek om informatie reageert of zo´n verzoek ten onrechte afwijst, stellen de vijf organisaties. Zij zien veel meer in een wetsvoorstel waar D66 en GroenLinks aan werken. Daarin wordt de beslistermijn voor informatieverzoeken verkort van vier naar twee weken.

De Wob regelt dat overheidsinformatie in principe openbaar is. Journalisten maken er veel gebruik van. De brief is verstuurd door NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Persvrijheidsfonds en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.