Sjiitische alliantie Irak passeert Al-Maliki

De sjiitische alliantie in het Iraakse parlement heeft maandag niet Nouri al-Maliki, maar plaatsvervangend parlementsvoorzitter Haider Al-Ibadi voorgedragen voor de functie van premier. Hij zou een nieuwe regering moeten vormen die het land verenigt tegen de groeiende dreiging van islamitische extremisten.

Al-Maliki, de huidige premier, wordt verweten een beleid te hebben gevoerd dat soennieten uitsloot.

Het besluit van de alliantie om Al-Maliki te passeren vergroot de politieke spanningen in Irak. Al-Maliki staat er op dat zijn partij, die ook deel uitmaakt van de alliantie, de premier voordraagt.

Eerder maandag beschuldigde Al-Maliki de nieuwe president Fouad Massoum ervan zijn herbenoeming als premier te blokkeren. Massoum sprak in een verklaring op televisie de hoop uit dat Al-Ibadi een regering kan vormen die 'het Iraakse volk beschermt'. Hij krijgt daarvoor dertig dagen de tijd.

Al-Maliki, die wordt verweten dat hij de huidige crisis in Irak heeft veroorzaakt door een sektarische agenda te volgen en daarmee de soennieten en Koerden te hebben vervreemd, laat het er niet bij zitten. Hij viel in een toespraak de nieuwe president aan en eiste min of meer dat hij voor een derde termijn werd herbenoemd. Inmiddels heeft hij zijn veiligheidstroepen in Bagdad de straat opgestuurd, terwijl honderden betogers van Al-Maliki hun steun aan hem betuigen.