Isolatiesubsidie voor geluidshinder windmolens

Subsidieslurpende windmolens gaan nog meer geld kosten. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld (PvdA) maakt 6,5 miljoen euro vrij om woningen beter te isoleren tegen geluidsoverlast van windmolens, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Bij zo'n vierhonderd woningen veroorzaken de windmolens meer geluid dan toegestaan.

Het gaat om windmolens die voor 2011 zijn geplaatst. In dat jaar werden eindelijk strengere regels voor geluidsoverlast door windmolens ingevoerd. In opdracht van Mansveld onderzocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) welke woningen te veel geluidsoverlast hebben.

Afhankelijk van het aantal aanvragen is het rijk maximaal 6,5 miljoen euro kwijt aan het weggeven van gratis geld om isolatiekosten te vergoeden. De regeling moet begin 2016 ingaan.