'VS doet geen zaken met homodiscriminerende bedrijven'

De Amerikaanse regering verbiedt toeleveranciers en door de overheid ingehuurde bedrijven voortaan werknemers ongelijk te behandelen op basis van hun seksuele voorkeur. President Barack Obama staat op het punt een richtlijn te tekenen die discriminatie van onder meer homoseksuelen verbiedt, liet een ingewijde maandag weten.

Het Congres touwtrekt al jaren over een verbod op discriminatie op basis van geaardheid op de werkvloer. Voorvechters van gelijke rechten voor alle seksuele voorkeuren drongen er bij Obama op aan op eigen houtje in te grijpen. De president heeft daartoe nu besloten en zijn staf gevraagd de richtlijn voor te bereiden, meldt een bron bij het Witte Huis.

Homorechtenorganisaties zijn blij met het nieuws. De directeur van de nationale werkgroep homo's en lesbiennes noemde de maatregel 'een belangrijke stap vooruit'. ''De president laat opnieuw in daden zien dat hij toegewijd is aan de strijd tegen discriminatie'', zei Rea Carey.

Ook al blijft een wettelijk verbod op ongelijke behandeling naar geaardheid voorlopig nog uit, dan kan een kwart van de Amerikaanse beroepsbevolking toch van Obama's maatregel profiteren. Dat is het deel van de Amerikanen dat in dienst is van bedrijven waarvan de federale overheid goederen of diensten betrekt.