'Helft minder kindermishandeling over 3 jaar'

De komende drie jaar moeten gemeenten ervoor zorgen dat het aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt, met de helft afneemt. Dat is een van de aanbevelingen uit een rapport dat de Kinderombudsman woensdag presenteert.

Om dit te bereiken is er een scala aan maatregelen die gemeenten kunnen inzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten houden en zwangere vrouwen informeren over huilgedrag van baby's en over de risico's van het door elkaar schudden van hun pasgeborene. Gemeenten kunnen ook informatiebijeenkomsten organiseren voor hulpverleners en voor ouders. Daarnaast zijn er een aantal programma's die ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld in het onderwijs, waarmee kinderen voorgelicht worden over verwaarlozing, geweld en misbruik.

Professionals schatten dat jaarlijks 118.000 kinderen slachtoffer worden van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, of getuige zijn van geweld tussen partners. Jaarlijks overlijden ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

De meeste gemeenten in Nederland hebben beleid dat gericht is op de preventie van kindermishandeling, maar ze bereiken nog niet genoeg ouders en kinderen, volgens de Kinderombudsman. Veel gemeenten hebben geen zicht op het aantal mishandelde kinderen dat binnen de gemeentegrenzen ligt en ook niet op de groepen met een verhoogd risico op kindermishandeling. Ook wordt niet goed gemonitord wat de effecten zijn van preventieprogramma's op dit gebied.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2015 moeten ze ook mogelijke situaties van kindermishandeling gaan onderzoeken en worden ze verantwoordelijk voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.

'Helft minder kindermishandeling over 3 jaar'
'Helft minder kindermishandeling over 3 jaar' (Foto: ANP)