Generaal noemt defensiebudget historisch laag

Nederland heeft zelden zo weinig geld in het leger gestoken als nu. "We moeten van ons kunnen afbijten als dat nodig is", zegt Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zaterdag in de Volkskrant.

De generaal wijst erop dat Europese NAVO-landen gemiddeld 1,56 procent van het bruto nationaal product in defensie steken. "Nederland zit daar met 1,15 procent ruim onder." De Nederlandse bijdrage is volgens hem 'disproportioneel'.

"Het is zo goed als het laagste punt ooit. Zelfs in de periode van het gebroken geweertje investeerden we meer." Het gebroken geweer is het symbool van pacifisme en een antimilitaristische beweging die na de Eerste Wereldoorlog veel populariteit kreeg.

Militairen zijn volgens Middendorp bereid hun leven te wagen als dat nodig is. "Maar dan moeten we wel goed beslagen ten ijs komen. Die harde les hebben we in de jaren negentig wel geleerd." Daarmee doelt Middendorp op de val van de moslimenclave in Srebrenica. Die enclave had door Nederlandse troepen moeten worden verdedigd, maar Servische troepen slaagden er moeiteloos in achtduizend moslimmannen te deporteren en vermoorden.

Middendorp wil niet direct zeggen dat het defensiebudget omhoog moet. "Dat is een politiek besluit, wij zijn slechts uitvoerders." Wel stelt de generaal dat Nederland niet voor een dubbeltje op de eerste rang kan zitten als het om veiligheid gaat. "Op vrijheid moet je alert zijn, anders glipt zij door je vingers." Hij wijst op het toenemend aantal conflicten en noemt daarbij expliciet de 'explosieve situatie' in Oekraïne.