NAVO wil sterkere defensie om Rusland aan te kunnen

Rusland probeert zijn invloedssferen weer uit te breiden in Europa. Om de bemoeienis van Moskou hoofd te bieden, moet de defensiemacht van het Westen worden opgeschroefd. Dat heeft secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen gezegd op GLOBSEC 2014, een internationale veiligheidstop in Bratislava.

"Het opendeurbeleid van de NAVO en de uitbreiding van de Europese Unie hebben ons dichter bij het doel van een eensgezind en vrij Europa gebracht. Niet door dreigementen, dwang of geweld maar door de keuzes van soevereine landen en vrije volkeren", aldus Rasmussen. "Dankzij vrije keuze, niet geweld, hebben we diepe kloven in het hele continent gedicht. En door middel van vrije keuze, niet met geweld, hebben we zogeheten 'invloedssferen' naar de geschiedenisboeken verwezen."

Ook Rusland onderschreef volgens Rasmussen die 'Europese principes'. Hij benadrukte dat ieder land het recht heeft om zijn eigen veiligheidsbeleid te bepalen, maar dat geen enkel land het recht heeft om macht uit te oefenen over andere landen. Volgens de NAVO-chef is dat vastgelegd in een aantal bepalingen en handvesten. Nu zou Moskou volgens Rasmussen proberen 'de klok terug te draaien', en is de NAVO genoodzaakt met 'serieuze langetermijnoplossingen' te komen.

Volgens Rasmussen hebben de Russen hun defensieuitgaven de laatste jaren flink verhoogd, terwijl Europese landen steeds meer bezuinigen. Om deze trend te keren moeten volgens Rasmussen alle Europese NAVO-lidstaten proberen twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden, zoals de doelstelling was van de lidstaten.

Het extra geld moet wat de NAVO betreft niet uitgegeven worden aan meer militairen, maar aan beter materieel en betere opleidingen. Ook moeten de lidstaten volgens Rasmussen beter samenwerken, zodat met een relatief kleine macht veel bereikt kan worden.

De NAVO heeft haar aanwezigheid in het oosten van Europa verstevigd. "Er zijn extra vliegtuigen in de lucht, meer schepen op zee en meer oefeningen op de grond", zei Rasmussen. "Deze maatregelen tonen onze eenheid. Onze solidariteit. En onze toewijding."