Amsterdam pakt plasticsoep in grachten aan

In het water van de Amsterdamse grachten mag geen plastic meer drijven. Hetzelfde geldt voor het IJ en de havengebieden van de hoofdstad. Om deze doelstellingen te halen hebben twaalf partijen donderdag een manifest ondertekend om de 'plasticsoep' aan te pakken.

Organisaties en bedrijven zoals Waternet en rondvaartrederijen, hebben afgesproken meer voorlichting te geven over de gevolgen van plastic afval in de grachten. Ook moet de samenwerking leiden tot nieuwe technieken om het water schoon te maken en te houden.

Ook zal jaarlijks een grote gezamenlijke schoonmaakactie van de grachten plaatsvinden. Het ingezamelde afval wordt zo veel mogelijk gerecycled. Als dat niet meer kan, hoopt de Amsterdam Economic Board, een van de ondertekenaars van het manifest, dat Amsterdam de plasticsoep kan omzetten in bruikbare brandstof.

Amsterdam, waarvan het oppervlak voor een kwart uit water bestaat, is volgens de initiatiefnemers de eerste stad ter wereld die zulke afspraken maakt. Het is hoognodig, stellen zij. Stukjes plastic komen via rivieren in zee terecht, waar het materiaal een groot probleem vormt voor de natuur. Plastic brokkelt af en dieren denken dat de felgekleurde stukjes voedsel zijn en eten ze op. Via vissen kan het plastic weer op het bord van de consument terechtkomen.