Netanyahu waarschuwt voor herhaling Holocaust

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de jaarlijkse herdenking van de Holocaust geopend met een stevige waarschuwing. Hij drukte de rest van de wereld op het hart om lessen te trekken uit het verleden en een nieuwe Holocaust te voorkomen. Tijdens de Holocaust werden zes miljoen joden omgebracht.

Netanyahu hield een toespraak bij het herdenkingscentrum Yad Vashem. Hij koppelde daarin de volkerenmoord van de nazi's aan de pogingen van Iran een kernwapen in zijn bezit te krijgen. Ook wees hij op de verwijzingen van Iraanse leiders naar de vernietiging van de staat Israël en de ontkenning van de Holocaust door Teheran.

Netanyahu zei dat net als voor de Tweede Wereldoorlog er mensen zijn die weigeren de ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien. "Op deze plek heb ik al vaker gezegd dat we een bedreiging voor ons bestaan op tijd moeten onderkennen en op tijd actie moeten ondernemen. Vanavond vraag ik waarom in de jaren voor de Holocaust de meeste wereldleiders het gevaar niet op tijd zagen. Als we terugkijken dan waren er voldoende aanwijzingen", aldus de Israëlische premier. "Heeft de wereld een les geleerd van de fouten uit het verleden? Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met duidelijke feiten en zien we ons gesteld voor een reëel gevaar. Iran roept op tot onze vernietiging en ontwikkelt kernwapens."

De Israëlische president Shimon Peres sprak over de slachtoffers die de Holocaust in zijn eigen familie heeft gemaakt en hij zei eveneens dat Israël ervoor moet waken dat opnieuw een Holocaust plaatsheeft. "We moeten geen enkel geval van antisemitisme negeren, geen enkele ontheiliging van een synagoge, geen enkele vernietiging van een grafsteen op een begraafplaats waar onze familieleden liggen. We moeten de opkomst van extreemrechtse partijen met neonazistische sentimenten, die een bedreiging voor ons en voor elk land zijn, niet negeren", aldus Peres. "Een sterk Israël is ons antwoord op de verschrikkingen van antisemitisme, maar het ontslaat de rest van de wereld niet van de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat deze ziekte ooit terugkeert in onze huizen."

De jaarlijkse herdenking van de Holocaust is een van de belangrijkste dagen op de Israëlische kalender. Restaurants, cafés en bars zijn dicht en de programmering van de radio en de televisie is aangepast. Op maandagochtend komt Israël twee minuten lang tot stilstand. Dan klinken er luchtalarmen en zetten chauffeurs hun auto's, bussen en vrachtwagens aan de kant van de weg. Op diverse plekken in het land worden de namen van de slachtoffers voorgelezen.