'Helft jonge docenten overweegt vertrek'

Bijna de helft van de jonge leraren overweegt op te stappen. De werkdruk is hen veel te hoog en hun carrièremogelijkheden vinden ze te gering, concludeert het AD zaterdag uit een enquête die de krant met CNV Onderwijs onder ruim zeshonderd leraren tussen de 20 en 35 jaar uitvoerde.

Van de leraren klaagt volgens de krant 47 procent over een gebrekkige begeleiding. Zij voelen zich onvoldoende voorbereid op de dagelijkse praktijk. Eveneens de helft heeft het gevoel na de lerarenopleiding in het diepe te worden gegooid. De passie voor het vak is bij 44 procent na de start van zijn carrière afgenomen.

Door dit alles twijfelt 46 procent over een toekomst als docent. Een op de zeven ondervraagden weet al zeker dat hij gaat stoppen.

Vice-voorzitter van CNV Onderwijs Joanny Krijt noemt de resultaten in de krant schokkend. "In een tijd waarin we met man en macht op zoek zijn naar leraren kunnen we dit niet gebruiken.' Volgens haar moeten alle zeilen worden bijgezet om jonge docenten te behouden. "Want haken ze af, dan krijgen we ze nooit meer terug."

Schooldirecties moeten jonge docenten volgens Krijt meer tijd en ruimte gunnen en hen minder belasten met 'randzaken'. Ook voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs, de VO-raad, wijst erop dat de werkdruk de afgelopen jaren flink is toegenomen. Daarom zouden jonge docenten veel intensiever moeten worden begeleid.