Alimentatie niet betaald? Rijbewijs kwijt!

Vanaf de tweede helft van het jaar kunnen Belgische rechters het rijbewijs intrekken van een ouder die de alimentatie voor zijn kinderen weigert te betalen. Ook kan er beslag gelegd worden op goederen tot 15.000 euro.

Een commissie in het Belgische parlement heeft daarvoor het sein op groen gezet. Volgens minister van Financiën Koen Geens kan de wet rond de zomer al in werking treden.

Met deze regeling pakken we het niet-betalen van onderhoudsgeld strenger aan’, aldus Geens, die hoopt dat hiermee de armoede onder kinderen afneemt.

Voor hoelang de wanbetalers hun rijbewijs moeten inleveren zal nog moeten blijken in de praktijk. Het oordeel daarover wordt namelijk aan de rechters gelaten, al neemt Geens aan dat de hoogte van het verschuldigde bedrag een rol zal spelen.

De maatregel tot intrekking van het rijbewijs werd ooit geopperd door een aantal professoren. Zij deden het idee op in Angelsaksische landen, waar niet alleen het rijbewijs maar ook de internationale reispas kan worden afgenomen.

De Belgische wet is vooral gericht op mannen, omdat die vaak gevoeliger zijn voor het niet kunnen gebruiken van hun auto, maar die ook oververtegenwoordigd zijn als het om niet-betaalde alimentatie gaat.

De instantie die in België bijspringt als de verplichting tot onderhoudsgeld niet wordt nagekomen - de Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) - noteert elk jaar een forse stijging van ouders die bij hen aankloppen. Het totale uitstaande bedrag voor onbetaalde alimentatie bedroeg vorig jaar 280 miljoen euro. Met behulp van de Davo kon nog 74 miljoen worden teruggevorderd, maar ruim 200 miljoen bleef dus onbetaald.