Marokko heeft een migranten integratieprobleem

Discriminatie van migranten en illegalen door autochtonen is in Marokko een probleem, ze wonen vaak in kampen of kleine huizen en worden opgepakt en of opgejaagd door de politie zonder enige aanleiding.

Om deze ongewenste situatie aan te pakken zijn Marokkaanse maatschappelijke organisaties een landelijke actie gestart om de 25 à 40 duizend migranten te helpen. Er is een generaal pardon met strenge regulering van kracht sinds begin dit jaar. Inmiddels hebben zo'n 13 duizend mensen zich daarvoor gemeld wat voor 200 van hen resulteerde in een verblijfsstatus.

Het is een grote uitdaging om de migranten, die veelal uit zwart Afrika komen, te laten integreren. Hiervoor wordt hulp geboden bij gezondheid, vinden van werk, het leren van de taal en de cultuur. Ook hebben de migranten bescherming nodig. Nederland en België dragen hier onder andere financieel aan bij.